GRUP 3, ELS MES PETITS (3-6)

PRIMER PREMI: TONI PONS         SEGON PREMI: CATALINA FELIU

GRUP 2, DE 7 A 9 ANYS

Primer Premi: Alfonso Freire (núm. 1)

Segon Premi: Paula Llinás (núm. 13)

Tercer Premi: Inés Regan (núm. 11)

GRUP 3, ELS GRANS! (10-13)

Primer Premi: Mercedes Gual de Torrella (núm. 5)

Segon Premi: Ana Cases Feliu (núm. 1)

Tercer Premi: Lucia Valls Hernández (ním. 3)

L'IMPORTANT ÉS PARTICIPAR!!! ENHORABONA ALS GUANYADORS!!