FANTÁSTIC, MOLT CONCÓRREGUT, QUASI 300.

POCA QUALITAT GRÀFICA, PERÒ MOLT VALOR TESTIMONIAL